Dėl AB „Kiaulių veislininkystė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

Informuojame, kad 2018-04-26 d. 15 val., adresu Jadvimpolio k.1, Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., Lietuvos Respublika, įvyks AB “Kiaulių veislininkystė” ( kodas 303212036, buveinės adresas Jadvimpolio k.1, Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., LT-82386) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas ( toliau – Susirinkimas) . Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos ( penkios darbo dienos iki susirinkimo) pabaigoje.

   Susirinkimo iniciatorius ir organas, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą – Bendrovės valdyba.

   Susirinkimo darbotvarkė:

    1. Dėl AB “Kiaulių veislininkystė ” 2017m. metinio pranešimo.

    2. Dėl audito ataskaitos ir auditoriaus išvados.

    3. Dėl AB “Kiaulių veislininkystė” 2017m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

    4. Dėl AB “Kiaulių veislininkystė” 2017m. pelno ( nuostolio) paskirstymo.

    5. Dėl AB “Kiaulių veislininkystė” įstatinio kapitalo mažinimo.

    6. Dėl AB “Kiaulių veislininkystė” įstatų keitimo.

    7. Dėl audito įmonės parinkimo 2018-2020 metams metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti.

    8. Kiti klausimai.

  Sprendimų projektus ir kitą informaciją teikia bendrovės vadovas   bendrovės buveinėje arba raštu įstatyme nustatyta tvarka.

                            AB “Kiaulių veislininkystė” valdyba