Apie mus

Pagrindinis AB „Kiaulių veislininkystė“ veiklos objektas yra: veislinių kiaulių produktyvumo kontrolė, veislinių kiaulių kontrolinis penėjimas, kontrolinis skerdimas ir skerdenų vertinimas, veislininkystės apskaitos tvarkymas.

Naujienos:
2021 m. gruodžio 17 d. AB ,,Kiaulių veislininkystė“ kreditorių susirinkimas nusprendė AB ,,Kiaulių veislininkystė“ paskelbti bankrutuojančia, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka. Bendrovės nemokumo administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ (įmonės kodas 135778275, adresas Kęstučio g. 58-3, LT-44304 Kaunas, sąrašo eil. Nr. N-JA0026), įgaliotas asmuo Aurelijus Galvelis, tel.: (8614) 25676.
2021-11-17 šaukiamas AB „Kiaulių veislininkystė“ neeilinis akcininkų susirinkimas
Parsisuntimai