Dėl AB „Kiaulių veislininkystė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

Pranešimas dėl eilinio susirinkimo   Informuojame, kad 2018-04-26 d. 15 val., adresu Jadvimpolio k.1, Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., Lietuvos Respublika, įvyks AB “Kiaulių veislininkystė” ( kodas 303212036, buveinės adresas Jadvimpolio k.1, Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., LT-82386) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas ( toliau – Susirinkimas) . Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tie asmenys,...

Daugiau

Dėl nepriklausomų kandidatų atrankos į akcinės bendrovės „Kiaulių veislininkystė“ valdybą

Skelbimas DĖL nepriklausomų KANDIDATŲ atrankos Į AB „KIAULIŲ VEISLININKYSTĖ“ VALDYBĄ AB „Kiaulių veislininkystė“, įmonės kodas 303212036, įregistruota Juridinių asmenų registre, buveinė – Jadvimpolio k. 1, Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., skelbia 2 nepriklausomų kandidatų (1 turintį ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė, žinių ir 1 turintį kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje) į Bendrovės valdybos narius atranką....

Daugiau